注册局会议

Perjumpaan dgn Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja di Pejabat JHEKS Putrajaya.